Tottelia hyttegrend
blir det etablert nøkkelferdige hytter og dobbelt hytter. Dette området er tegnet i samarbeid med Tim Resen for å få naturen inn i hyttene.

Forslag til nye heistraser fra sentrum og opp i fjellet
På oppdrag fra Hemsedal Skisenter har International Alpine Design laget forslag på bunn og toppstasjon for heisløsninger fra sentrum og opp i fjellet i tilknytning til ny nedfart til sentrum. Forslaget blir en viktig del av videre prosess med  områdeplan sentrum.

Stor aktivitet på hyttebygging
Våren 2014 starter bygging av to moderne hytter i H7 feltet tegnet av arkitekt Tim Resen. Det er kun 5 ledige tomter igjen i  H7 feltet.

Langrennstrasé gjennom Totteskogen
Rund løypa i Totteskogen er ytterligere utbedret og forlenget før sesongen 12/13. Rund løypa er 4,5 km lang og 6 m bred preparert  med klassisk og skøyte spor. God planering og fin terrengtilpasning skal sikre lengre sesong og et sterkt forbedret langrennstilbudet i området.  Se bilder…….


Områdeplan sentrum

Høsten 2012 besluttet kommunen å igangsette områdeplan Trøym sentrum. Intensjonen med planarbeidet er å se på sentrumsutvikling knyttet til nedfart fra fjellet  og oppfart/gondol.